Hösten 2020 startar vi upp en ny seriekurs. SÖK SÖK SÖK!!!

Hösten 2020 startar vi upp en ny seriekurs. SÖK SÖK SÖK!!!

 Läs mer om kursen och ansök digitalt via denna länk: http://www.medlefors.se/utbildning/folkhogskola/serietecknande/

2020-04-19 21:11